Familjeteamet

Till familjeteamet kan du som är förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll eller i din livssituation. Även barn och ungdomar kan vända sig till familjeteamet för att få råd och stöd. 

Familjeteamet erbjuder stöd i frågor som rör:

 • föräldraskap 
 • relationsproblem mellan föräldrar och barn
 • rådgivning i sociala frågor
 • samtalstöd i familjekriser
 • hot och våld i hemmet  
 • samarbetssamtal vid vårdnads, boende och umgängesfrågor

För barn och ungdom

 • Barngruppsverksamhet för barn/ungdomar som upplever svårigheter inom familjen som t.ex. missbruk, psykisk ohälsa, separation
 • Krissamtal för barn som bevittnat våld

Mer information om Solkatten hittar du under Omsorg och stöd/Beroende och missbruk/Solkatten

Av erfarenhet vet vi att många har frågor när det gäller

 • svårigheter att gränssätta och vägleda ditt barn/ungdom
 • barns och ungdomars mobil/databeroende
 • barn och ungdomar som skolkar
 • misstankar om att ditt barn använder droger/alkohol
 • utsatthet för våld av din partner, både fysiskt och/eller psykiskt
 • var man ska vända sig om du har föräldrar som t.ex. dricker för mycket
 • om du har en mamma eller pappa som ofta är arg på dig eller använder våld mot dig

För mer information kontakta familjeteamet eller boka en tid till vår föräldramottagning för ett personligt besök.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image