Nyhems grundsärskola

Nyhems grundsärskola är lokalintegrerad i Nyhemsskolan och ligger i centralorten med både skog och centrum i närområdet. Vår idé är att all verksamhet på Nyhemsskolan ska präglas av lärande, arbetsglädje, trygghet och trivsel.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska lära sig att acceptera individuella skillnader och uppskatta varandras olikheter. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar förebyggande mot det. En skola som präglas av arbetsglädje, trygghet och trivsel möjliggör och stimulerar eleven att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Vår vision

På Nyhems grundsärskola ska man få den bästa starten för ett livslångt lärande. Vi ska hjälpa eleverna att nå till sin högsta potential och hjälpa dem att växa som människor.

Våra kärnvärderingar är:

- Vi väcker lusten till kunskap och stimulerar till ett livslångt lärande.

- Vi tror på allas förmåga att utvecklas.

- Vi uppskattar varandras olikheter och ser mångfald som en tillgång.

Som förälder kan du förvänta dig detta av oss i skolan:

- Att vi möter varje elev med hänsyn, tydlighet och respekt.

- Att vi har duktig och kunnig personal som ser ditt barns behov.

- Att vi skapar studiero och en trygg miljö för alla elever.

- Att vi arbetar aktivt för att förebygga mobbing och kränkande behandling.

 Om Nyhems grundsärskola:

Vi har en helhetssyn kring våra elever och skolan har ett nära samarbete med fritidshemmet.

För att vi ska kunna möta alla elevers behov på bästa sätt har vi på skolan ett elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator samt en trygghetsgrupp som består av representanter från varje arbetslag.

Lärarna och pedagogerna är indelade i tre arbetslag; träningsskolan, grundsärskolan 1-5 och 6-9.

All ordinarie personal är behörig och lärarna arbetar med Lokala Pedagogiska Planer som är framtagna utifrån styrdokumenten. Vi använder våra pedagogiska planer som ett levande arbetsdokument och de, tillsammans med elevernas individuella utvecklingsplaner, ligger till grund för det pedagogiska arbetet. Lärarna går kontinuerligt på fortbildning för att ta del av det senaste inom forskning och pedagogik.

Nyhems grundsärskola har välutrustade lokaler. I klassrummen finns interaktiva tavlor, datorer och takmonterade projektorer. Varje elev har en egen iPad.

Det finns en stor skolgård med asfalterade ytor, grönområden, skogsdunge, pulkabacke, lekredskap, basketkorg och grusplan med fotbollsmål för bollspel. Skolgården kommer under året att renoveras och byggas om för att på bästa sätt uppmuntra till lek för alla våra elever. Grundsärskolan är integrerad på Nyhemsskolan och skolgården kommer under året att handikappanpassas.

På skolan finns alla lokaler eleverna behöver under skoldagen:

  •  Fritidshem.
  •  Matsal/samlingssal.
  •  Välutrustad musiksal
  •  Välutrustade slöjdsalar för trä- och metallslöjd resp. textilslöjd
  •  Fullstor idrottshall.
  •  Hemkunskapssalar.
  •  Motorikrum.

Skolråd

För att främja föräldrainflytandet på bästa sätt har skolan ett skolråd med föräldrarepresentanter och

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image