Språk/Language

Prövning inom vuxenutbildning

En prövning är ett stort prov som testar dina kunskaper i en kurs för att du skall kunna få ett betyg.

Det kan handla om att du har ett betyg i en kurs sedan tidigare, som du vill försöka höja till ett bättre resultat, eller pröva i en kurs du tidigare inte läst, men som du behöver ha betyg i. En prövning innebär att du läser in en kurs helt på egen hand, utan handledning, enligt gällande kursplan och betygskriterier. Läs mer om detta på Skolverkets webbplats via länken till höger på sidan.

Hur gör jag en prövning?

De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov. Prövningen kan delas upp på ett eller flera tillfällen, eller till och med under en längre period beroende på kurs. Även andra delar kan ingå, t ex laborationer eller andra praktiska moment. Vi rekommenderar, för att uppnå ett bra studieresultat, att inte pröva i för många kurser per halvår. En prövning är mycket mer interaktiv och mer tidskrävande än ett prov man genomför under vanliga studier.

Du kan inte pröva om:

  • Du är inskriven på gymnasiet och har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.
  • Du är vuxenstuderande och samtidigt är inskriven på kursen.

I vilka kurser kan jag göra en prövning?

Du kan göra en prövning i kurs där du eventuellt har IG/F, i en kurs där du vill höja redan godkända betyg eller i alla kurser du inte läst tidigare.

Du har möjlighet att göra en prövning i alla kurser som anordnas inom Bergska gymnasiet. När det gäller gymnasiearbetet, kan prövning endast utföras på sådan utbildning som gymnasieskolan anordnar.

Kostnad och betalning

Prövningen kostar 500 kronor per kurs. Betala genom Internet/post/bank till bankgironummer 132-7493 och ange följande:

  • Vilken kurs/vilka kurser prövningen gäller
  • Ditt namn och personnummer
  • Konto 3198 4810 4799 459 Prövning Vuxenutbildningen

Inbetalad avgift återbetalas inte. Endast om vuxenutbildningen inte kan genomföra av praktiska orsaker återbetalas avgiften. Om du inte betalar blir din anmälan inte giltig. Ev. kostnader för litteratur tillkommer.

När och hur anmäler jag mig?

Vuxenutbildningscentrum tar kontinuerligt emot anmälan.

Om du vill anmäla dig till en prövning bokar du tid hos vår studie- och yrkesvägledare för samtal. Glöm ej att ta med legitimation samt dina tidigare betyg då dessa skall bifogas din ansökan. Ni fyller gemensamt i ansökningsblanketten som finns nedan.

Du betalar prövningsavgift och lämnar eller skickar din ansökan och kvitto på inbetald avgift till Vuxenutbildningscentrum, Ekmansväg 12, 612 36 Finspång.

Vad händer efter anmälan?

Efter det att din anmälan och kvitto på inbetald avgift lämnats till Vuxenutbildningscentrum utser rektorn en prövningsförrättare och informerar om hur du kan kontakta denne. Ansvaret ligger på dig att ta kontakt och komma överens om lämplig tid för genomförande.

På vilken skola prövningen sker beslutas av vuxenutbildningen bereonde på var det är mest lämpligt.

Prövningen skall vara genomförd inom den tid som skriftligt överenskommits med respektive prövningsförrättare.

Betyg

I de fall prövningen består av flera delar, t ex en muntlig och skriftlig del, sammanvägs resultatet i betygsbedömningen. Har du efter prövningen inte uppnått målen, sätts betyg F. Klarar du målen sätts betygen E, D, C, B eller A.

Du kan göra prövning i samma kurser flera gånger. Du betalar
500 kronor för varje enskilt prövningstillfälle.

Det tar cirka en vecka att få ett betyg utskrivet efter avslutad prövning. Betyget skickas hem till den adress du angivit på din anmälningsblankett.

Om du avser att komplettera med betyg till Antagningsenheten för studier på t.ex. högskolenivå, är det viktigt att du gör prövningen i god tid innan sista kompletteringsdag. Du måste själv skicka in en vidimerad kopia på ditt betyg i prövningen till antagningen, Antagningsservice, 833 32 Strömsund.

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
kommun@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång