Barn- och fritids­programmet (lärlingsutbildning)

Vill du vara med och forma framtiden? Vill du arbeta med människor och utveckla dina pedagogiska och sociala kunskaper? Då är detta program något för dig!

En utbildning som kräver mycket men också ger mycket

En utbildning för dig som gillar att arbeta med människor och vill utveckla kunskaper om hur vi människor fungerar, hur vi lär oss och hur vi utvecklas. Passar dig som vill ha mycket praktik och möta yrkeskunniga i din utbildning. Du kan skaffa dig en grundläggande högskolebehörighet genom att byta ut eller lägga till några kurser.

Du lär dig att planera och leda olika aktiviteter samt utvecklar dina ledarkunskaper. Programmet ger dig en bred utbildning där du kan arbeta inom olika pedagogiska och sociala yrken för människor i olika åldrar. Utbildningen är en bra grund för de esta yrken inom området. 

Våra inriktningar

  • Fritid och hälsa
  • Pedagogiskt arbete
  • Socialt arbete

Fritid och hälsa

Du får arbeta med människor i alla åldrar men fokus är på barn och ungdomar. Du lär dig hur man utformar fritids- och idrottsverksamhet så att så många som möjligt känner sig välkomna. Du får lära dig att arbeta för att förbättra din och andra människors hälsa. Du kan arbeta på gym, bad- och fritidsanläggningar, idrottshallar, tennishallar, skidanläggningar. Du kan även arbeta inom någon förening som ledare eller tränare.

Pedagogiskt arbete

Inriktningen ger dig kunskap om barns och ungdomars lärande och utveckling. Du lär dig att planera och leda aktiviteter. Genom olika aktiviteter som att rita, måla, snickra, läsa och sjunga uppmuntrar du barnens skapande förmåga. Du får både lära och praktisera olika uppfattningar om hur man ska leda och utveckla andra människor.

Efteråt har du möjlighet att arbeta som elevassistent eller barnskötare. Utbildningen ger en bra grund för dig som tänker läsa vidare till förskolelärare eller annan lärare.

Socialt arbete

Människor med funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp för att klara sin vardag, sitt boende, sina studier eller sitt arbete. Denna inriktning passar dig som vill hjälpa människor med funktionsnedsättning att få en aktiv fritid och få ökade kunskaper om vilka sociala rättigheter vi har.

Du kan också arbeta med människor som har olika sociala problem. Du får lära dig vad som gör att människor får problem och på vilket sätt de kan få hjälp och stöd. Här ingår att förstå hur vi människor formas av samhället och familj.

Utbildningen ger en bra grund för dig som vill läsa vidare till polis, väktare, socionom eller psykolog.

Programcirkel

Utifrån diagramen på bilderna kan du få en översikt kring hur många poäng du läser av olika ämnen på våra olika inriktningar och hur många poäng som är valbara. Programcirklarna är också bra att använda för att jämföra olika program med varandra.

Kontakt

Tangra Brussander
Rektor (BA, EK, NA, SA, LÄ)
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-856 74
bergska.gymnasiet@finspang.se