Hemtjänst

Äldre man med personal, foto:Camilla Axelsson

Finspångs kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Insatserna bygger på frivillighet och de ska utformas så att de bidrar till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Insatserna ska så långt som möjligt utformas tillsammans med den enskilde och om den enskilde så önskar i dialog med anhöriga.

Hjälp i hemmet

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av serviceinsatser eller personlig omvårdnad. Serviceinsatser kan vara hjälp med städ, tvätt eller inköp. Personlig omvårdnad kan vara hjälp med hygien, mathållning eller påklädning. Vid behov kan du även få hjälp nattetid.

Hjälpen är individuell och anpassas efter den enskildes behov.

Inbjudan till informationsträff för dig som är 75 år 

Alla kommuninvånare får en inbjudan från hemtjänsten det året du fyller 75 år till en träff. Vid träffen får du information om vilka insatser du kan ansöka om och vilka utförare som finns. Medverkande vid informationsträffen är biståndshandläggare, enhetschef, avgiftshandläggare och handläggare för färdtjänst.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att ge en ökad trygghet i hemmet. Trygghetslarmet innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt. Hjälp påkallas via en larmknapp som bärs på armen eller runt halsen. Kontakt med larmcentral sker via högtalartelefon. Larmcentralen kallar vid behov på hemtjänsten som gör ett hembesök hos den som har larmat.

Du behöver inte ha hemtjänst för att få ett trygghetslarm.

Hur gör jag för att ansöka?

Du som vill ansöka om hjälp kan fylla i en ansökan eller kontakta kommunens biståndshandläggare för information och hjälp med ansökan. Biståndshandläggarna har ett gemensamt telefonnummer och telefontider när du kan ringa. Se kontaktinformation till höger.

Information om hur du ansöker och om hur din ansökan hanteras hittar du under fliken Omsorg och stöd/Äldreomsorgen/Ansökan om insatser.

Du kan göra en förenklad ansökan om det gäller serviceinsatser, tvätt, städ, matdistribution, hemservice eller trygghetslarm.

Blanketterna finns på blankettportalen.

Jämför hemtjänst i äldreguiden

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen tagit fram öppna jämförelser inom hemtjänst för äldreguiden. Den bygger på enkätsvar från kommuner och landsting och innehåller uppgifter om kvaliteten i verksamheten. 

Äldreguiden finns på Socialstyrelsens webbplats. Se unde rubriken Mer information till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image