Språk/Language

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn i åldern ett till fem år kan få plats i förskola eller i pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare. Finspångs kommun erbjuder verksamhet med ett brett utbud.

Förskolorna bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman. Pedagogisk omsorg bedrivs enbart av en fristående huvudman. Förskolorna har öppet helgfria vardagar kl. 6-18.

Familjecentralen Pärlan

I augusti 2022 kommer en familjecentral med öppen förskola att starta i Finspång. Vi välkomnar alla familjer med barn i åldern 0 - 6 år.

Våra förskolor

Karta över förskolor

Giftfri förskola i Finspång

I Finspångs kommun arbetar förskolorna för en giftfri miljö. I handlingsplanen för giftfri förskola kan du läsa mer om hur Finspång som kommun arbetar för att uppnå det.

Planeringsdagar förskolan

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2021/2022:

  • 16 augusti
  • 7 oktober
  • 10 januari
  • 13 juni

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2022/2023:

  • 15 augusti
  • 11 november
  • 9 januari
  • 19 juni

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång