Finspångs kommun

Språk/Language

Viggestorps förskola

Viggestorps förskola är en förskola belägen på den västra sidan av Finspång. Vi består av fem avdelningar uppdelat på två hus där vi arbetar åldersuppdelat.

Bild på Viggetorps förskola utomhusmiljö och skolans byggnader.

Viggestorps förskola består av fem avdelningar. Virvelvinden, Cyklonen och Kulingen är beläget i ena huset och Stormen och Brisen i det andra huset. Pedagogerna hjälps åt att öppna och stänga förskolan, då vi vill att alla barn ska känna sig trygga med alla. Vi har även andra samarbeten mellan våra hus.

Vår förskola har ett mycket bra läge med närhet till skog och natur. Barnen ges möjlighet till spännande utforskande av närmiljön och möjlighet till rörelse och lek i olika miljöer.

Förskolan ligger i anslutning till Viggestorpsskolan, vilket ger förutsättningar till ett naturligt samarbete och kontakt.

Vi utgår från läroplanen och arbetar utifrån barns delaktighet och inflytande. Vi tror på det kompetenta barnet vilket innebär att vi tror att alla barn har möjlighet att utvecklas och lära. Leken är grunden för vår verksamhet och vi arbetar åldersuppdelat och i mindre barngrupper.

Vi arbetar mycket med hållbar utveckling med fokus på det sociala samspelet. Barnen får möjlighet att utvecklas genom utforskande, skapande och lek i olika sammanhang. Vi arbetar i projekt som utgår från barnens intresse och nyfikenhet.

Barnens utveckling och lärande reflekterar vi kring och synliggör genom pedagogisk dokumentation. Vi tror på det livslånga lärandet och vi vill att vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Varmt välkomna att ta kontakt med oss!

Viggestorps förskola har en plan för diskriminering och kränkande behandling som vi reviderar kontinuerligt.

Kontakt

Viggestorps förskola
Förskolan består av avdelningarna: Virvelvinden, Cyklonen, Stormen, Brisen och Kulingen

Torstorpsvägen 2, 612 34 Finspång

Jenny Thorsell
Rektor
Ljusfallshammar, Metallens och Viggestorps förskola

0122-855 08
jenny.thorsell@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång