Språk/Language

Trafikvett

Det är mycket trafik vid skolan på morgonen och eftermiddagen. Det är därför viktigt att vara försiktig och uppmärksam när man rör sig på cykelbanor och vägar runt skolan.

Enligt lag är det obligatoriskt för elever under 15 år att använda cykelhjälm. Därför ska cykelhjälm användas vid utflykter under skoltid och på väg till och från skolan.

Mopedåkning tillåts endast till och från cykelställen och då i låg fart.