Språk/Language

Beroende och missbruk

Socialtjänsten i Finspångs kommun ansvarar tillsammans med Region Östergötland för behandling av missbruk och beroende av alkohol och narkotika.

Öppenvård

I första hand prövas möjlighet till behandling i öppenvård. Socialtjänstens öppenvårdsmottagning i Finspång heter Behandlingsteamet.

Externbehandling

Om du önskar behandling på behandlingshem tar du kontakt med myndighetskontoret. Där utreder en socialsekreterare vilka behov du har och om behov av extern behandling föreligger.

Under 19 år

Är du under 19 år och önskar hjälp för missbruksproblem ska du vända dig till Exitus som är en mottagning för ungdomar till och med 26 år, deras kompisar eller föräldrar som har frågor eller bekymmer som rör alkohol eller andra droger.

Kontakt

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO
Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid måndag-fredag kl 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare. Öppen mottagning måndag, onsdag och fredag kl 9.00 - 10.00

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Myndighetskontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8–17, fredag kl. 8–16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 .

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Behandlingsteamet

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång