Språk/Language

Kultur- ungdoms-, miljö- och demokrati­stipendium

Finspångs kommun delar årligen ut ett kultur, ungdoms-, miljö- eller demokrati­stipendium för att stödja och uppmuntra engagemang och betydande insatser.

Stipendierna, som delas ut årligen, är på 10 000 kronor och delas ut till enskilda personer, föreningar eller grupp av människor som har anknytning till Finspångs kommun.

Du som medborgare har möjlighet att nominera personer, föreningar eller motsvarande som du tycker har gjort en betydande insats och förtjänar ett stöd eller uppmuntran. När nomineringen öppnar annonsernas med en nyhet på Finspångs kommuns webbplats.

Kommunstyrelsens stipendiekommité och demokratiberedningen tar beslut om vem som ska få ta emot stipendiet.

Läs mer om våra stipendier

Kulturstipendium

Finspångs kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra insatser inom konst, konsthantverk, musik, teater, litteratur, folkbildning, hembygdsforskning eller annat kulturellt verksamhetsområde.

Stipendiet är på 10 000 kronor och kan delas ut till enskild person, förening eller grupp. Stipendiaten ska i första hand genom sina kulturella insatser ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns kommunstyrelse utser stipendiater.

Ungdomsstipendium

Finspångs kommuns ungdomsstipendium är på 10 000 kronor och ska stödja och uppmuntra ungdom eller grupp av ungdomar som är engagerade och aktiva inom något område som Finspångs kommun anser värdefullt och viktigt.

Stipendiat, som kan vara enskild person, förening eller grupp av människor, ska ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns kommunstyrelse utser stipendiater.

Miljöstipendium

Finspångs kommuns miljöstipendium är på 10 000 kronor och ska stödja den som utfört föredömliga insatser för miljön i Finspångs kommun. Stipendiet delas ut till enskild person/personer eller förening.

Stipendiat, som kan vara enskild person, förening eller grupp av människor, ska ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns kommunstyrelse utser stipendiater.

Demokrati­stipendium

Finspångs kommuns demokratistipendium är på 10 000 kronor och riktar sig till individer och/eller organisationer som på olika sätt arbetar med projekt som stödjer och utvecklar demokratiska perspektiv.

Stipendiat, som kan vara enskild person, förening eller grupp av människor, ska ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns demokratiberedning utser stipendiater.

Nomiering

Varje år kan du själv nominera personer och/eller organisationer till de olika stipendierna. Det gör du via ett webbformulär.

Kontakt

Jenni Malmlöv
Chefsadministratör

0122-855 24
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång