Språk/Language

Vandring

Har du bara ett par skor kan du uppleva Finspångs stora utbud av vandringsleder. Här blandas vandringar som tar dig in i industri- och kulturhistorien med mäktiga naturupplevelser.

Våra vandringsleder är av varierad karaktär och längd. Här finns något för alla.

Sätra naturreservat

Vandringsleder

Här kan du läsa mer om våra Vandringsleder som finns runt om i Finspång. Några av lederna är en del av Östgötaleden. Vill du se Östgötaleden som sin helhet kan läsa mer om den på Visit Östergötlands hemsida, du finner länk under Relaterad information på den här sidan.

Falnäset-Rejmyre, Östgötaleden, 16 km

Vandringsleden mellan Falsnäset och Rejmyre är 16 km och är en del av Östgötaleden. Leden är lättvandrad då den nästan uteslutande följer grus- och skogsbilvägar. Sträckan går utmärkt att avnjuta från cykelsadeln. Dock kan cykeln behöva ledas vid en eller två platser (Skogstorp och Gommersnäs) av ledens sträckning. Det rör sig om ca 500-1200 meter.

Du kan starta din vandring i vilken ände av leden du vill.

Gruvmilen, Grytgöl, cirka 12 km

Gruvmilen som utgår från Grytgöl är cirka 12 km. Du vandrar utmed grusvägar och skogsstigar. Grytgöl ligger cirka 2,5 mil från Finspång. Åk riksväg 51 till Ljusfallshammar, ta av höger mot Grytgöl och följ vägen fram till centrum där Grytgöls IK har sitt kansli.

Du startar vandringen vid Grytgöls IK:s kansli. Sedan fortsätter du genom Grytgölsbyn förbi Gärdet och Gärstad ut på skogsvägar och stigar in i ett gruvrikt område med bland annat Jungfrugruvan, Hållersgruvan, Koppargruvan, Långbogengruvan, Hatjärnsgruvan, Fläskgruvan och Björkegruvan. Det finns också flera mossar i området.

Gruvstugan, Hällestad, cirka 4 km

Gruvstugan i Hällestad erbjuder dig ett lättillgängligt utflyktsmål. Skogsvandringen är fyra kilometer lång. Vägar och stigar är noggrant röjda och tydligt markerade med pilar och röda ringar. Vandringen tar dig med på en kulturhistorisk resa genom de gamla gruvfälten i södra Hällestad. En promenad i bekväm takt tar cirka en timme. Vill du ta del av all den information som erbjuds längst stigarna, bör du räkna med två timmar.

Gruvstugan ligger ca 2 mil från Finspång. Åk riksväg 51 mot Hällestad, efter ca 12 km ta av till vänster mot Vreta Kloster, fortsätt vägen fram till Gruvstugan. Vid Gruvstugan finns en naturskön rastplats. Broschyrer och kartor över vandringsleden finns vid parkeringsplatsen. Kartan kan du se även genom länken nedan.

Guidad vandring Gruvstugan

Kostnadsfria guidningar kan bokas hos Jan-Eric Karlström på annjan.karlstrom@swipnet.se eller via telefon 013-158 797, 070-315 87 97

Storgruvan runt

En kortare led på cirka en kilometer för dig runt Hällestads Storgruva, 1600-talets största järngruva i Hällestad. Storgruva hade sin glansperiod under senare delen av 1600-talet. Du passerar över varphögarna där du förutom stenar som innehåller järnmalm också kan göra fynd av många andra intressanta mineral. Stenarna har tillsammans med malmen för 300 år sedan hissats upp ur den numera vattenfyllda Storgruvan.

Historisk vandring i centrala Finspång, cirka 10 km

Den kulturhistoriska vandringen i Finspång är cirka 10 km lång och börjar vid Finspångs Turistbyrå i Kulturhuset, Bergslagsvägen 29. Information och karta hittar du på turistbyrån. Under vandringen får du inblick i ortens långa, varierande och inte minst vackra kulturhistoria från 1600-1900 talet.

Mäselnleden, cirka 5 km

Mäselnleden är cirka 5 km. Från biblioteket i Finspångs centrum och tillbaka är den cirka 10 km. Leden går runt sjön Mäseln. Lämplig startplats är Mäselnbadet där det finns parkering och toalett. Huvuddelen är lättvandrad men med några branta partier. Naturen är omväxlande med vassvikar och klippstränder vid sjön. Du passerar också raviner med urskogsliknande miljö och ett öppet landskap med betesmarker och ekdominerade lövskogar.

Regnamilen, cirka 10 km

Regnamilen är en cirka 10 km lång vandringsled som för det mesta går på grus- och asfaltsväg. Den ligger cirka 25 km från Finspång. Åk förbi Igelfors fram till Regna Kyrkby.

Leden börjar vid vandrarhemmet Regnagården. Här befinner du dig vid de gamla husen i kyrkbyn där den gamla gästgiverigården Bratteberg dominerar tillsammans med det så kallade Vita huset som är Östergötlands äldsta skolbyggnad. Det är en av landets äldre bevarade landsbygdskolor. Byggnaderna är från 1700-1800 talet. Gå sedan vidare utmed kyrkomuren ner mot en bäck med bro över. Leden fortsätter längs stigen, med åkermark på bägge sidor, förbi Ingesgärde och fram till det sägenomspunna Regnaholm slott som ligger mycket vackert på en udde i sjön Regnaren. I trädgården finns stamträdet till äppelsorten Gyllenkroks astrakan. Därefter fortsätter du vägen norrut ,viker av mot Björkliden, Ödestorp och Maxbo, vänder åter ner mot Regna kyrkby.

Regna-Älgsjön, Östgötaleden, cirka 11 km

Vandringsleden mellan Regna kyrka och Älgsjön är ca 11 km och en del av Östgötaleden. Leden är lättvandrad och följer nästan uteslutande grus- och skogsbilvägar. Sträckan går utmärkt att cykla om du hellre vill det. Om du cyklar kan du behöva leda cykeln på en sträcka av cirka 1,5 km, där skogsbilväg övergår till nygjord skogsstig. Detta inträffar på halva sträckan mellan Rullebacka och Älgsjön. Du kan starta din vandring i vilken ände av leden du vill.

Vacker, långgrund badsjö

Vid natursköna Älgsjöns badplats finns möjlighet till ett dopp i det klara och långgrunda vattnet.

Rejmyre-Regna, Östgötaleden, cirka 23 km

Vandringsleden mellan Rejmyre och Regna kyrka är cirka 23 km och en del av Östgötaleden. Leden är lättvandrad då den mestadels följer grus- och skogsbilvägar. Sträckan Åndenäs - Kabbtorpet, cirka 4 km, följer skogsbilväg och skogsstig som bitvis är nygjord för ledens framkomlighet. Sträckan Kabbtorpet - Regna kyrka, cirka 15 km, går uteslutande på grus- och skogsbilvägar och går utmärkt att avnjuta från cykelsadeln. Natursköna vyer kan bland annat avnjutas utmed sjön Långtvaren. Du kan starta din vandring i vilken ände av leden du vill.

Sörsjön-Falsnäset, Östgötaleden, cirka 16 km

Vandringsleden mellan Sörsjön och Falsnäset är cirka 16 km och en del av Östgötaleden. Upplev glittrande sjöar, trolska skogsgölar, fåglars kvitter, möt skogens alla djur, djupa mörka skogar och lövängens skira grönska. Detta är lite av vad den stressade vardagsmänniskan får uppleva utmed den nya etappen på Östgötaleden genom Finspångs kommun.

Leden är ansluten till IVV - SFF. Startkort och stämplar finns på turistbyrån. Du kan starta din vandring från vilken ände av leden du vill.

Vandringsleder i Finspångs naturreservat

Upplev lugnet , fåglar och den vackra floran i något av våra nurreservat. Här finner du de leder som finns i Finspångs kommuns natrurreservat.

Brevens tallskogars naturreservat, 3 km

I naturreservatet Brevens tallskogar finns en vandringsled på 3 kilometer.

Brevens tallskogar är ett stort skogsreservat som ligger strax söder om Brevens bruk och sträcker sig in i både Örebro och Finspång. Reservatet ligger långt från större vägar och här kan man uppleva tystnaden. Området bjuder på stora förekomster av gammal gles tallskog och flera myrar och sjöar.

Vägbeskrivning: Från Regna, åk via Tyrisfall mot länsgränsen. Parkeringar finns på flera platser på vänster sida strax innan länsgränsen.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Hjälmstorpenäs naturreservat, 1,5 km

I naturreservatet Hjälmstorpenäs finns en vandringsled på 1,5 kilometer.

Hjälmstorpenäs naturreservat är ett stort skogsområde ute på en stor udde vid sjön Holpen i östra delen av Finspångs kommun. I reservatet finns flera olika skogstyper så som sumpskog, barrblandskog och lövrika skogar.

Vägbeskrivning: Från Vistinge sväng mot Rejmyre. Efter cirka 7 kilometer sväng höger mot Kyrkfallet.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Hällestad-Torps naturreservat, 2,7 km

I naturreservatet Hällestad-Torps finns en vandringsled på 2,7 kilometer.

Större delen av reservatet består av barrblandskog med grova gamla tallar och granar. I öster gränsar området till sjön Lyren och intill sjön finns en iordningställd grillplats. Parkeringsmöjlighet finns för några bilar vid informationstavlan.

Vägbeskrivning: Följ riksväg 51 åt nordväst från Ljusfallshammar. Efter Torp, ta av åt nordväst mot Björnfallet och fortsätt cirka 1,8 kilometer till korsningen vid Björnfallet.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Lorebergs naturreservat, 4,1 km

I naturreservatet Loreberg finns en vandringsled på 4,1 kilometer.

Området består till stora delar småkuperad gammal barrskog. Några rejäla bergshöjder med hällmarkstallskog finns och den mest framträdande är Loreberg i områdets östra del. Här finns rester av en fornborg och en kilometerlång vy över skogslandskapet (leden går över Loreberg).

Vägbeskrivning: Sväng in på Lorebergsvägen i Lotorp och vidare in på Bygatan. Följ vägen till Bygatans slut där det finns en bom. Från bommen är det cirka 1 km gång till reservatet.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Lövfallets naturreservat, 1,5 km

I naturreservatet Lövfallet finns en vandringsled på 1,5 kilometer.

I området finns det gott om granar och tallar som är mycket gamla och grova. Utmed vandringsleden finns torra hällmarker, fuktig ravinskog och prasslande aspar. Området är kuperat och leden som utgår från parkeringsplatsen ovanför riksväg 51 tar cirka 45 minuter att gå.

Vägbeskrivning: Mitt emot Ysunda gård ligger parkeringen, sväng av från riksväg 51.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Ormlångenskogens naturreservat, 2,7 km

I naturreservatet Ormlångenskogen finns en vandringsled med en liten runda på cirka 1,1 kilometer och en längre runda på cirka 1,6 kilometer. Båda rundorna tillsammans är cirka 2,7 kilometer.

Ormlångeskogens naturreservat ligger strax norr om Lotorp i höjd med Flasbjörke och sträcker sig både över land och vatten i Ormlångens norra del. I reservatet ingår bland annat Storön och flera mindre öar men även ett område som nås via väg. Skogen domineras av gran men har även ett inslag av äldre tall och i vissa delar finns ett stort inslag av lövträd. Terrängen varierar med höjder, branter, myrmarker och strandmiljöer. Bergryggen som löper längs med vattnet har en fin utsikt över Ormlången och öarna som ingår i reservatet. Platsen lämpar sig utmärkt för en picknick.

Vägbeskrivning: Från Lotorp sväng höger innan bron vid Yxviken. Följ vägen till första hänvisningen mot naturreservat. Vid reservatet finns en röjd yta för parkering av några bilar.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Regnaholms lövskog naturreservat, 2 km

I naturreservatet Regnaholm finns en vandringsled på 2 kilometer.

Reservatet ligger intill sjön Regnaren strax väster om Regnaholms slott. Området erbjuder en vacker lövskog med en stor del bok och asp, med inblandning av barrträd. En parkering finns för några bilar där det även finns ett picknick-bord. Inne i södra delen av reservatet finns fler bord.

Vägbeskrivning: Sväng av mot Regnaholm 7 km norr om Igelfors. Efter 1 km finns parkeringsplatsen.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Strussjöskogens och Stora Hjälmmossens naturreservat, 2 stycken leder á 3 km

I naturservatet Strussjöskogens och Stora Hjälmmossens finns det två stycken vandringsleder, båda är 3 kilometer långa.

Strussjöskogens och Stora Hjälmmossens naturreservat ligger mitt emellan Finspång och Ljungsbro. Här upplever du en tyst vildmark med urskogskänsla. På de magra hällmarkerna reser sig flerhundraåriga tallar (vissa med brandljud) och i de fuktiga, mer näringsrika dalgångarna står gammal mossrik granskog. Här finns även flera mossar. Nere vid Strussjön ligger en badplats med en liten sandstrand och runt sjön finns flera trevliga klippor att bada från. Intill badplatsen finns en grill-plats och intill sjön finns ett vindskydd. På parkeringen finns det plats för ett antal bilar.

Vägbeskrivning: Från Vånga kör mot Tolskepp. Därefter mot Olskeppetorp, där en skogsväg går in till parkeringen vid Strussjön.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Tjuttorps naturreservat, 1,3 km och 2 km

I naturreservatet Tjuttorps finns det två vandringsleder. Den ena leden är 1,3 kilometer och den andra är 2 kilometer.

Vid Västjutens sydöstra spets ligger Tjuttorps lövskog, området kallas även Tjensudden. Området är en vacker lövskog som står i ljus kontrast mot övrig skog runt omkring. Intill reservatet finns en parkering för ungefär 6 bilar och en iordningställd grillplats finns ute på udden.

Vägbeskrivning: Från Lotorp kör norrut till Yxviken och sväng höger innan bron över viken. Fortsätt till Brostugan och ta vänster mot Tjuttorp efter Brostugan.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Sätra naturreservat, 1,5 km

I naturreservatet Sätra finns en vandringsled på 1,5 kilometer.

Sätra naturreservat ligger ovanför Vångaförkastningen med sin intressanta geologi med förekomst av en mängd olika mineral som har en tydlig inverkan på områdets flora. Här finns gamla barrträd och inslag av grova lövträd. Utmed Rudavägen finns en parkeringsficka och ett picknickbord.

Vägbeskrivning: Kör väg 215 från Finspång och sväng höger efter Sätrahyddan, en vägskylt visar vägen till reservatet.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Tryfallets naturreservat, 2 km

I naturreservatet Tryfallet finns det en vandringsled på 2 kilometer.

Reservatet domineras av gammelskog och här finns fina stenformationer och ovanligt stora myrstackar. Vid parke-ringsplatsen finns en rastplats.

Vägbeskrivning: Kör riksväg 51 mor Örebro och sväng vänster in på Sörskatevägen (väg 1135). Efter ca 16 km sväng höger in på Älmesbovägen. Efter avfarten mot Nylandsvägen finns parkeringsplatsen på höger sida.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Finspångs turistbyrå

0122-853 00
turism@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång