Finspångs kommun

Språk/Language

Sociala medier

Huvudkanal för kommunens kommunikation är vår webbplats finspang.se men vi kommunicerar även via sociala medier.

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Vi rekommenderar berörd e-tjänst i första hand om sådan finns, annars använd vanlig e-post, telefon eller brev. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så sker tas inläggen bort.

Detta är en lista över de sociala medier där våra verksamheter och politiker finns representerade i sin roller som företrädare för Finspångs kommun. På vissa sociala medier måste du vara medlem för att kunna se innehållet.

Våra officiella kanaler i sociala medier

Kommunala verksamheter

Kontakt

Evelina Lindberg
Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen

0122-85271
evelina.lindberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång