Språk/Language

Behöver du akut hjälp?

Telefonnummer och länkar till myndigheter och organisationer som kan ge stöd om du eller någon annan behöver akut hjälp.

Akut nödsituation

112
112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation.
Du kan få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.
Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut utan behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen 1177.

Sjukvårdsrådgivningen

Telefon 1177
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Polisen

114 14
Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott. Det är öppet dygnet runt, året runt. De som svarar pratar svenska och engelska. Ring 112 för att larma polisen vid akuta ärenden.

Vid allvarliga olyckor och kriser

113 13

113 13 är ett nationellt informationsnummer som du ringer för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor kriser i samhället. Tjänsten är öppet dygnet runt, året runt. All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

BRIS Barnens hjälptelefon

116 111
Till BRIS kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS Vuxentelefon

077-150 50 50
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn.

Brottsofferjouren

0200-21 20 19
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Försäkringar

Finspångs kommun har kollektiva försäkringar för olycksfall och skador som sker i kommunens verksamheter.

Jourhavande kompis chatt

www.jourhavandekompis.se
Mobilchatt: m.jourhavandekompis.se eller SMS:a Kompis till 71 700 (kostar som ett vanligt sms)
Datorchatt: www.jourhavandekompis.se

Krisstöd, POSOM

POSOM-gruppen nås via räddningstjänsten telefon 0122-850 80.
Vid stora olyckor eller en katastrof där ett stort antal personer drabbas direkt eller indirekt aktiveras Finspångs POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande). POSOM-gruppen är en resurs som kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Personalen kommer från flera av kommunens verksamheter samt från trossamfund och är vana att möta människor med svåra upplevelser.

Kvinnofridslinjen

020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Psykiatrisk akutmottagning

1177
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Socialtjänsten och socialjour

0122-850 00
Dagtid kan du ringa till Finspångs kommuns myndighetskontor via kommunens växel.

011-15 22 83
Vid akuta sociala problem utanför kontorstid kan du vända dig till socialjouren i Norrköping. Socialjouren erbjuder stöd, hjälp och rådgivning om du själv eller någon anhörig befinner sig i kris och behöver någon att prata med. Du som ringer till socialjouren kan vara anonym.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

www.umo.se
Är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd i många frågor du kan ha. Här finns även mycket information kring och om ungdomar.

Akut felanmälan

0122-851 80
www.finspangstekniska.se
Vid akuta fel som handlar om fjärrvärme, avfall, vatten, avlopp, gator eller utemiljö så kan du ringa till Finspångs Tekniskas jourtelefon. Du kan också ringa hit för felanmälan under dagtid.

0122-127 20
www.vallonbygden.se
Om du bor hos Vallonbygden och har ett akut fel i fastigheten eller lägenheten så kan du ringa till deras larmcentral. Ring inte om felet kan vänta till nästa dag, då ska du istället fylla i formuläret på Vallonbygdens webbplats.