Språk/Language

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämndens uppgift är myndighetsutövning mot enskild. Det betyder att nämnden tar beslut om ansökningar och anmälningar med stöd av de lagar som finns inom det här området.

Ansvarsområde

Sociala myndighetsnämnden beslutar om:

  • ekonomiskt bistånd
  • skydd och stöd till barn och ungdomar
  • stöd och behandling till alkohol- och drogmissbrukare
  • stöd och omvårdnad till äldre
  • stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagstiftning

Exempel på lagar inom det här området är:

  • socialtjänstlagen (SoL)
  • lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
  • lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • föräldrabalken (FB)

Sociala myndighetsnämnden har fem ordinarie ledamöter och två ersättare. De är valda av kommunfullmäktige.

Kontakt

Frida Granath (S)
Ordförande
Sociala myndighetsnämnden

072-085 62 56
frida.granath@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kristina Langfos
Nämndsekreterare
Sociala myndighetsnämnden

0122-850 01
socialtjanst@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång