Språk/Language

Elevhälsa

I elevhälsan ingår flera yrkesgrupper som samarbetar för att ge elever stöd i skolan och stödja deras utveckling, lärande och hälsa. På central nivå finns bland annat specialpedagoger, psykologer, skolläkare och ungdomscoacher. Det finns också elevhälsoteam på respektive skola som består av rektor, specialpedagog/speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator.

Den centrala barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska och specialpedagogiska kompetenser. De har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd. På central nivå finns också ungdomscoacher som arbetar för att stötta personal kopplat till hög skolfrånvaro.

Elevhälsoarbetet sker nära barn och elever på respektive skola och i samarbete med den centrala barn- och elevhälsan. Rektorerna har ansvar för och leder skolans elevhälsoteam.

Ungdomscoacher

Ungdomscoacherna stödjer personal vars elever har hög skolfrånvaro. Ungdomscoacherna arbetar med insatser i hela Finspångs kommun utifrån det som kommer upp på gemensamma elevhälsomöten på respektive skola.

Psykologer

Psykologer kan ge råd och stöd till rektorer och lärare för att underlätta inlärning och utveckling.

Kontaktuppgifter till våra psykologer finns nedan.

Malin Lundin
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-854 51

Susanna Sandin
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-859 92

Emelie Mellander
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-853 22

Specialpedagoger

På centrala barn- och elevhälsan arbetar pedagoger med specialpedagogisk kompetens. De samarbetar med förskolor, grundskolor och gymnasiet för att främja hälsa hos barn och ungdomar. De har också fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, och ska avlägsna hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande.

Specialpedagogisk spetskompetens finns inom följande områden:

  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • tal och kommunikation
  • hörsel och syn
  • läs- och skrivsvårigheter
  • utvecklingsstörning

Kontaktuppgifter till våra specialpedagoger finns nedan.

Catharina Flodin Boman
Specialpedagog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-853 81

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lisa Algstrand
Specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

lisa.algstrand@finspang.se

Katja Körnich
Specialpedagog, grundskola
Centrala barn- och elevhälsan

0122-853 84

Victoria Lundgren
Specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

0122-855 92

Språklek

Språkteamet arbetar tillsammans med ordinarie personal för att stärka elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att lära sig läsa.

Skolsköterskor

Elevhälsans medicinska insats är till för alla barn som är 6-20 år. Den är främst förebyggande och medverkar till utveckling av barn och ungdomars hälsa. Läs mer om våra skolsköterskor via länken nedan.

Skolkuratorer

Finspångs skolkuratorer arbetar med att ge elever, föräldrar och lärare stöd och råd i sociala frågor. Kuratorerna jobbar med individer, grupper och organisationer. Läs mer om våra kuratorer via länken nedan.

Relaterad information

Hör av dig till oss

Har du frågor, känner oro eller behöver prata med någon är du välkommen att kontakta elevhälsan på skolan eller den centrala barn- och elevhälsan. På förskolan pratar du med någon på förskolan där ditt barn går.

Kontakt

Maria Andersson
Administratör
Centrala barn- och elevhälsan

0122-856 01
maria.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Mathias Berg
Enhetschef
Centrala Barn- och elevhälsan

0122-855 02
mathias.berg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång