Språk/Language

Skolsköterskor

Elevhälsans medicinska insats är främst förebyggande och bidrar till utveckling av barn och ungdomars hälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Vi vänder oss till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. I mån av tid erbjuder vi drop-in med lättare sjukvårdsåtgärder, men vi ersätter inte vårdcentralen..

Nedan kan du läsa om hälsobesöken för elever i olika årskurser.

Elevhälsans medicinska insats, EMI, arbetar för att:

  • I samverkan med elev, vårdnadshavare och personal ge eleven kunskap om goda levnadsvanor, och om faktorer som bidrar och bevarar god fysisk och psykisk hälsa.
  • erbjuda eleven hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt program.
  • följa elevens utveckling och tidigt identifiera eventuella särskilda behov.
  • påverka samt arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Bistå skolans personal med information vid medicinska frågor.

Kontakt

Bodil Lundin
Gruppchef
Centrala barn och elevhälsan

0122-856 14
bodil.lundin@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johanna Hejdeström
Skolsköterska
Bergska gymnasiet och Medicinskt ledningsansvar inom sektor utbildning

0122-852 15, 070-314 65 87
johanna.hejdestrom@finspang.se

Marie Staf
Skolsköterska
Curt Nicolin gymnasiet

0122-855 44
Marie.staf@finspang.se

Charlotte Eklund
Skolsköterska
Grosvadsskolan

0122-856 56
Charlotte.eklund@finspang.se

Katarina Sjöberg
Skolsköterska
Storängsskolan

0122-856 20
Katarina.sjoberg@finspang.se

Cecilia Baggman
Skolsköterska
Högalidskolan, Lotorps skola och Ljusfalls friskola

0122-857 64
cecilia.baggman@finspang.se

Jolande Broeders
Skolsköterska
Viggestorpsskolan

0122-853 48
Jolande.broeders@finspang.se

Annelie Fogelin
Skolsköterska
Svälthagsskolan, Björke skola, Hällestads skola och Grytgöls skola

0122-857 31
annelie.fogelin@finspang.se

Reneé Höglund
Skolsköterska
Nyhemsskolan7-9, Grundsärskolan och Träningsskolan 

0122-856 83
renee.hoglund@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Monica Thörnkvist
Skolsköterska
F-6 Nyhem, Rejmyre och Brenäs

0122-856 02
monica.thornkvist@finspang.se