Språk/Language

Mål- och styrdokument

Här hittar du planer, policies, program, regler och riktlinjer som är styrande för kommunen. Det är bland annat de här dokumenten som ligger till grund för vad olika verksamheter inom kommunen ska göra och hur de ska göra det.

Relaterad information

Dokumenten är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster. För att öppna ett dokument i pdf-format behöver du programmet Adobe Reader som är ett gratisprogram. Programmet finns att ladda ner från Adobes webbplats.