Språk/Language

Om fritidsgården

Till våra lokaler i Kulturhuset (Bergslagsvägen 29) är ni som går i högstadiet varmt välkomna för att softa på vår hemtrevliga och mysiga fritidsgård. Ni bestämmer själva om ni vill medverka i våra aktiviteter eller bara hänga med kompisar och fritidsledare.

Fritidsgården Hörnan

På Hörnan finns en massa rolig utrustning som går att låna och på fritidsgården finns även ett café där ni kan köpa en billig fika. Självklart så finns WiFi i våra lokaler!

I Hörnans verksamhet är alla lika mycket värda, vi är schyssta och bemöter varandra med respekt, hänsyn och tolererar varandras olikheter. På Hörnan skapar vi tillsammans en rolig och meningsfull fritid i en trygg miljö där alla känner sig välkomna och sedda oavsett könstillhörighet, kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer.

Hörnan är HBTQ*-certifierad vilket innebär att personalen utbildats av RFSL i HBTQ-frågor. Syftet med certifieringen är att arbeta strategiskt med HBTQ-frågor och att respektfullt bemöta besökare och anställda utifrån ett HBTQ-perspektiv.

*HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queerpersoner.

Hörnans personal

På Hörnan jobbar fritidssamordnare och fritidsledare. Ibland har vi även inne extrapersonal för att stödja upp verksamheten.

Jesper Karlsson
Fritidssamordnare
Fritidsgården Hörnan

070-276 81 90
hornan@finspang.se

Inga-Lill Hansson
Fritidsledare
Fritidsgården Hörnan

070-324 35 94
hornan@finspang.se

Roberth Karlsson
Fritidsledare
Fritidsgården Hörnan

070-324 35 94
hornan@finspang.se

Jan Ivarsson
Fritidsledare
Fritidsgården Hörnan

070-324 35 94
hornan@finspang.se

Jenny Dellemyr
Fritidsledare
Fritidsgården Hörnan

070-324 35 94
hornan@finspang.se

Daniel Rakulj
Extrapersonal
Fritidsgården Hörnan

hornan@finspang.se

Kontakt

Fritidsgården Hörnan

070-324 35 94
hornan@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång