Språk/Language

För dig som medarbetare

Du som är medarbetare i Finspångs kommun har möjlighet att komma åt vissa system och information utanför kommunens lokaler och nätverk.

Den här sidan kan du ha fått sökträff på om du sökt på ett ord eller begrepp som är ett internt system eller information. Det krävs då att du som medarbetare loggar in i systemet eller på kommunens intranät för att hitta det du söker.

Intranät

Du som har ett inlogg i kommunens nätverk kan nå intranätet från en annan dator än den på arbetsplatsen men också via mobila enheter. Du kan nå allt på intranätet, inklusive Självservice även om telefonkatalogen och många verksamhetssystem som är inlänkade på intranätet kräver att du använder en så kallad VPN-anslutning för att du ska få åtkomst.
Instruktion för hur du ansluter till VPN via bärbar dator finns på intranätet under IT-stöd / Användarguider / Arbeta hemifrån via VPN.

Så här gör du för att nå intranätet

  1. Gå in på Internet från vilken dator som helst.
  2. Skriv in adressen: https://intranat.finspang.se i adressfönstret på webbläsaren.
  3. Logga in med samma inloggning (namn och lösenord) som på arbetsplatsen.

E-post via webben (webbmejl)

Du som är anställd hos Finspångs kommun har möjlighet att läsa din e-post via kommunens e‑postprogram på webben via webbläsare på vilken internetuppkopplad dator som helst, i mobilen eller via surfplatta.

Så här gör du

  1. Skriv in adressen: https://epost.finspang.se/owa i i webbläsarens adressfält.
    En inloggningsruta öppnas.
  2. Logga in med din e-postadress och lösenord du använder när du loggar in på din vanliga jobbdator.

Intern telefonkatalog

Via länken kommer du åt vår interna telefonkatalog. Du kan logga in med din e-postadress och lösenord du använder när du loggar in på din vanliga jobbdator.

Bemanningscentralen

Du som är vikarie inom bemanningscentralen avgör själv när du kan arbeta och behöver inte vara tillgänglig varje dag. Bemanningscentralen använder ett webbaserat tidboknings­system där du som vikarie kan logga in till en personlig sida och se ditt schema, din kalender, förfrågningar och din profil. Du lägger in din tillgänglighet och blir bokad på de tider som du har lagt upp.

Intyg för dig som tidigare varit anställd hos Finspångs kommun

Du kan ibland behöva ett intyg som bekräftar din pågående eller tidigare anställning. Det kan till exempel vara ett arbetsgivarintyg eller ett tjänstgöringsintyg.

Du kan enkelt beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg via kommunens e-tjänst. Vi behandlar beställningarna i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är 1–14 dagar.

Visselblåsning

På länken nedan hittar du information om visselblåsarfunktionen som anställda och förtroendevalda i Finspångs kommun och Finspångs Tekniska Verk kan använda för att rapportera om missförhållanden och oegentligheter i verksamheten.

Kontakt

IT-avdelningen
0122-246 99
Skicka e-post

Kommunikationsavdelningen
0122-851 37 0122-553 70
Skicka e-post