Språk/Language

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj. De kan också bo i en bostad med särskild service, som innebär att ett litet antal barn bor tillsammans i en lägenhet eller villa. Där ges allt stöd som behövs av personalen.

Både familjehem och bostad med särskild service är ett komplement till föräldrahemmet.