Språk/Language

Finspång växer

Finspång är en kommun i förändring, vi växer med nya företag och vi är nästan 22 000 invånare idag. Mycket är under utveckling och med tillväxten ökar attraktiviteten.

Vårt mål är att Finspångs kommun ska växa i stadig takt för att 2035 bestå av 30 000 invånare, ha
nya attraktiva bostäder, ett myllrande centrum och en levande landsbygd.

Eftersom vi blir allt fler i Finspångs kommun så ökar behovet av bostäder och samhällsservice. Därför arbetar kommunen med ett nytt förslag till översiktsplan, som bland annat visar hur man vill bygga ut olika bostadsområden. Där ser man att det planeras nya flerfamiljshus, radhus och villor både i tätorten och på landsbygden.

Under de senaste åren har det gjorts några stora satsningar för att bygga ett levande centrum och för att ge kommuninvånarna en bättre tillvaro. Det har bland annat byggts en ny byggnad för de två gymnasieskolorna Bergska gymnasiet och Curt Nicolin Gymnasiet, som har en spännande arkitektur och vacker utsikt över sjön Skuten.

Skylten vid entrén är redigerad till Bergska gymnasiets nya namn.
Kille går i centrum

Nytt vårdcentrum

Region Östergötland satsar på Finspång och har byggt ett nytt vårdcentrum i fem våningsplan i centrala Finspång. Vårdcentrum öppnade i december 2020 och innehåller bland annat vårdcentral, barn- och ungdomsmottagning och rehabiliteringsverksamhet. Satsningen handlar om att skapa förutsättningar för en fortsatt god hälso- och sjukvård för invånarna i Finspångs kommun.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång