Språk/Language

Hälso- och sjukvård

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar i hemsjukvård i ordinärt boende, kommunens särskilda boende och dagverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

I kommunens hälso- och sjukvård finns sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter anställda. Avtal finns med Region Östergötland kring hygiensjuksköterska.

Sjuksköterska finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Arbetsterapeuter och fysioterapeut arbetar dagtid på vardagar. Läkarinsatsen i kommunens hälso- och sjukvård är Region Östergötlands ansvar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I kommunens hälso- och sjukvård finns det en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har ett övergripande medicinskt ansvar. MAS arbetar för att den vård och behandling som ges ska vara trygg, säker och av god kvalité för den enskilde.

Om du har sett allvarliga risker eller brister i kommunens hälso- och sjukvård bör du i första hand kontakta personal i verksamheten eftersom direkta åtgärder kan behöva vidtas. Men du kan också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Gemensam patientnämnd

Om du inte är nöjd med den vård, behandling eller i bemötande som du eller dina närstående får inom hälso- och sjukvården i Finspångs kommun har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. I första hand bör du prata med personalen. Om det inte känns bra kan du vända dig till patientnämnden i Östergötland som Finspångs kommun har avtal med.

Se film om vår verksamhet

I filmen får du en inblick i ett hembesök hos en patient. Du möter också två av våra sjuksköterskor som berättar om hur det är att jobba i hemsjukvården.

Relaterad information

Kontakt

Cecilia Grenestam
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sektor vård och omsorg

0122-855 62
cecilia.grenestam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Frisäter
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen / myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång