Språk/Language

Ungdomscheck

Du som är 13 - 22 år kan söka ett bidrag upp till 10 000 kr för att genomföra ett kultur- eller fritidsarrangemang i Finspågs kommun. Bidraget heter Ungdomscheck och ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang, aktiviteter och evenemang för personer mellan 13 - 22 år. Bidraget kan sökas när som helst under året. Ansökan ska göras i god tid innan genomförandet.

Läs mer om vad som gäller när du ska ansöka om Ungdomscheck

Du kan söka Ungdomscheck:

 • Du/ni som är mellan 13 - 22 år och är bosatt/a i Finspångs kommun
 • Du/ni som söker ska vara den/de som i huvudsak står för idén samt genomför arrangemanget
 • Enskilda personer, grupper eller ungdomsföreningar kan söka
 • I vissa fall krävs det att du ska vara myndig, till exempel om polistillstånd behövs
 • Arrangemang och aktiviteter ska vara inom kultur- och fritidsområdet
 • ska marknadsföras öppet och erbjudas till målgruppen13 - 22 år
 • ska genomföras i Finspångs kommun
 • Ska vara fria från alkohol och droger
 • ska vara partipolitiskt- och religiöst neutralt

Du kan inte söka Ungdomscheck:

 • om aktiviteten är initierad av vuxen
 • om aktiviteten är kopplad till skolans verksamhet
 • om aktiviteten innebär kostnader för produkter som säljs
 • om aktiviteten planeras att genomföras internt i en förening eller grupp

Behöver du hjälp med att fylla i ansökningsformuläret eller testa din idé?
Kontakta kultursamordnaren - barn och unga.

Kontakt

Kirsi Aronsson
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång