Finspångs kommun

Språk/Language

Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet som är tillsatt av kommunfullmäktige.

Det innebär att det är valnämndens uppgift att på kommunal nivå genomföra allmänna val till:

  • europaparlamentet,
  • riksdag,
  • landstingsfullmäktige,
  • kommunfullmäktige,
  • folkomröstningar.

I valnämndens uppdrag ingår att skaffa vallokaler och se till att det finns valförrättare. Det är kommunen som står för kostnaderna för vallokaler och valförättare. Nämnden informerar också om hur valet går till och var du kan rösta.

Efter valet ansvarar valnämnden för de första preliminära räkningarna av rösterna dels på val­kvällen, dels onsdagen i veckan efter valdagen.

Ledamöter och sammanträden

Valnämnden har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ledamöterna i är valda av kommunfullmäktige.

Kontakt

Heléne Esping
Ordförande
Valnämnden

072-726 91 10
helene.esping@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång