Språk/Language

Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet som är tillsatt av kommunfullmäktige.

Det innebär att det är valnämndens uppgift att på kommunal nivå genomföra allmänna val till:

  • europaparlamentet
  • riksdag
  • landstingsfullmäktige
  • kommunfullmäktige
  • folkomröstningar

I valnämndens uppdrag ingår att skaffa vallokaler och se till att det finns valförrättare. Det är kommunen som står för kostnaderna för vallokaler och valförättare. Nämnden informerar också om hur valet går till och var du kan rösta.

Efter valet ansvarar valnämnden för de första preliminära räkningarna av rösterna dels på valkvällen, dels onsdagen i veckan efter valdagen.

Ledamöter

Valnämnden har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ledamöterna i är valda av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter

Helén Esping (S), ordförande
Anna Creutz (C), 1:e vice ordförande
Jan-Erik Andersson (M), 2:e vice ordförande
Ing-Marie Jeansson (S)
Niklas Carlsson (KD)
Laila Ringqvist (S)
Natalie Pettersson (SD)
Jan-Erik Andersson (M)
Åke Kinnander (L)
Conny Lindgren (V)

Ersättare

Conny Eriksson (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Pontus Slottner (C)
Edite Järpehag (KD)
Anders Larsson (S)
Börje Axelsson (SD)
Christer Forsshéll (M)
Ann-Britt Johansson (L)
Per-Åke Andersson (V)

Kontakt

Helen Esping
Ordförande
Valnämnden

072-726 91 10
helen.esping@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång