Språk/Language

Brenäs skola

Brenäs skola är en F-6 skola med 30 elever. Skolan är belägen ca 5 mil från Finspångs centralort och mycket nära Katrineholms kommun. Den består av två byggnader och en matsal. Skolan ligger naturskönt nära sjön Tisnaren.

Brenäs skola firar 100 år

Skolan är organiserad i F-3 samt 4-6. Det arbetar två behöriga lärare på skolan. F-3 består av 16 elever och i åk 4-6 är det 14 elever. Det arbetar två personal på fritidshemmet.
Fritidshemmets personal lägger sin förmiddagstid som resursstöd i skolan. Stödet kan vara både till enskild elev och till grupp. Fritidshemmet är beläget i andra närliggande lokaler. Den pedagogiska grundtanken är att med hjälp av åldersintegrerad undervisning tillgodose samt utmana eleverna till progression.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.
Fritidshemmets öppettider är kl. 6-18.
Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan Fritidshem.

På grund av begränsat elevantal så är förskoleklassen integrerad i gruppen åk F-3.

Kontakt

Brenäs skola, klass F-2

0122-858 26
brenas.skola@finspang.se

641 91 Katrineholm

Brenäs skola, klass 3-6

0122-858 27
brenas.skola@finspang.se

641 91 Katrineholm

Robert Abrahamsson
Rektor
Rejmyre och Brenäs

0122-852 84
robert.abrahamsson@finspang.se

Mästarvägen 31, 612 72 Rejmyre