Finspångs kommun

Språk/Language

Likabehandlingsplan

Alla elever på Nyhemsskolan ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

På Nyhemsskolan ska ingen mobbning, trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma. Om något av ovanstående ändå sker, är det skolans ansvar att se till att detta upphör. All personal har ansvar för elevernas trivsel, och att kränkande behandling inte förekommer. Ytterst är det rektor som har ansvaret för detta arbete.

Likabehandlingsplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Likabehandlingsplan Nyhem 7-9 Lå22-23.pdf Pdf, 395 kB. 395 kB 2023-02-15 09.21

Kontakt

Nyhemsskolan 7-9
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång