Språk/Language

Samhällsplanering

Kommunen ansvarar för den övergripande användningen och utvecklingen av mark och vatten. För att göra detta använder kommunen bland annat de verktyg som finns i Plan- och bygglagen.

Flygbild över Finspångs centralort.

Det finns tre typer av kommunala fysiska planer:

  • översiktsplaner
  • detaljplaner
  • områdesbestämmelser

Läs mer om plan- och bygglagen

Kontakt

Magnus Pirholt
Enhetschef
Planeringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johan Malmberg
Kommundirektör

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång