Språk/Language

Arbeta som röstmottagare

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommun­fullmäktige i Sverige. För att kunna genomföra valet är Finspångs kommun beroende av röstmottagare, både under förtidsröstningen, som pågår 24 augusti-11 september, och på valdagen den 11 september. Vi söker dig som vill medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Information om allmänna val i Sverige

Valnämnden i Finspångs kommun ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar valnämnden för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler. Därför söker Finspångs kommun nu röstmottagare till både vallokaler på valdagen och till förtidsröstningslokaler före valdagen.

Intresseanmälan röstmottagare

Intresseanmälan för att tjänstgöra som röstmottagare vid valen till riksdag, kommun och region görs via det digitala formuläret "Intresseanmälan som röstmottagare". Sista anmälningsdag är 15 maj 2022.

Information om uppdraget som röstmottagare

Som röstmottagare tar du emot röster i förtidsröstningslokal eller i vallokal. Arbetet som röstmottagare kräver en god struktur, att du arbetar noggrant och kan hålla ordning så att arbetet sker rättssäkert. Du ska också kunna ge god service och ett gott bemötande i ditt arbete. Som röstmottagare jobbar du alltid tillsammans med andra röstmottagare.

Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du, om du får förhinder, så snart som möjligt meddelar oss det. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

 • har fyllt 18 år senast dagen för förtidsröstningens start eller valdagen,
 • talar god svenska,
 • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann,
 • inte kandiderar för ett parti,
 • och andra språkkunskaper är meriterande.

Röstmottagare i förtidsröstningen under perioden 24 augusti till 11 september

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen och arbetet innebär att röstmottagaren tar emot förtidsröster i särskilda lokaler för förtidsröstning. Röstmottagaren ska medverka till att mottagningen av förtidsröster genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i förtidsröstningslokalen och, efter att lokalen har stängt, räkna mottagna förtidsröster. Arbetet i förtidsröstningslokal sker under dag- och kvällstid. Vill du arbeta som röstmottagare i förtidsröstningen behöver du i perioden vara tillgänglig för heltidsarbete under både dag- och kvällstid.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet.

Röstmottagare i vallokal under valdagen den 11 september

I en vallokal jobbar sex till nio röstmottagare som har olika roller i vallokalen:

 • en är ordförande,
 • en är vice ordförande,
 • och övriga jobbar som röstmottagare.

Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

Arbetsuppgifter som röstmottagare under valdagen

På valdagen tjänstgör du från cirka klockan 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • förbereda vallokalen,
 • dela ut valkuvert,
 • hålla ordning i vallokalen,
 • ta emot avlämnade röster,
 • räkna rösterna vid valdagens slut.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet.

Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode på 183 kr/h. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Arvode betalas ut vid fullgjord tjänstgöring, det vill säga vid deltagande i utbildningen och tjänstgöring på valdagen eller i förtidsröstningen.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra valsamordnare. Du finner kontaktuppgifter på den här sidan.

Kontakt

Robin Levander
Valsamordnare
Kansliavdelningen

0122-850 02
valnamnd@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Camilla Brandt
Valsamordnare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 02
valnamnd@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Relaterad information