Språk/Language

Ledsagarservice

Syftet med ledsagarservice är att du ska ha möjlighet att komma ut i samhället, att skapa och bibehålla kontakter med andra samt kunna delta i vardagsnära aktiviteter.

Med stöd av ledsagaren ska du få möjlighet att ta del av olika fritidsaktiviteter utifrån dina önskemål. Insatsen planeras i samråd med dig och ledsagaren och utförs utanför hemmet.

Ledsagaren som följer med på aktiviteter är inte skyldig att tillhandahålla egen bil för transport. Vi rekommenderar färdtjänst eller kollektiva färdemedel.

Kontakt

Louise Willner
Enhetschef Östra Finspång
Sektor social omsorg

0122-850 90
louise.willner@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Carina Jansson
Enhetschef centrum och västra Finspång
Sektor social omsorg

0122-854 92
carina.jansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elin Hansson
Samordnare
Ledsagning/Avlösare öst och väst

0122-859 97
elin.hansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång