Språk/Language

Projekt för Lekplatser

Pågående och kommande projekt för anläggande och upprustning av lekplatser.

Lekplatsen i Vibjörnsparken, anlagd 2017.

Upprustning av lekplatsen i Bruksparken

Under 2020 har lekplatsen i Bruksparken rustats upp samt att en vattenlek har anlagts.

Ny lekplats på Östra Hårstorp

Under 2020 har en ny lekplats anlagts på Östra Hårstorp.

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång