Språk/Language

Fler kontaktuppgifter till Hällestad skola

Birgitta Söderman
Administratör
Hällestad skola, Grytgöls skola och Storängsskolan

0122-856 11
birgitta.soderman@finspang.se

Driftsamordnare
Anders Olsson
070-571 90 12
anders.olsson@finspang.se

Kurator
Helen Widgren
0122-859 56 076-6965415
helen.widgren@finspang.se

Skolsköterska
Annelie Fogelin
0122-857 31
annelie.fogelin@finspang.se

Specialpedagog
Carina Thorsell
076-216 50 06
carina.thorsell.hedkrok@finspang.se

Speciallärare
Angelica Sjöstrand
072-535 98 83
angelica.sjostrand@finspang.se

Speciallärare
Eva Ekström
076-695 98 02

eva.ekstrom@finspang.se

Närvarostödjare
Julia Hagstedt
0122-85591
julia.hagstedt@finspang.se

Förskoleklass

Erika Svensson, Jasmine Södling, Annelie Håkansson och Martina Svensson

072-576 90 21

Åk 1 - Åk 3

Årskurs 1 072-084 21 18

Maria Norwald och Malin Holmlander, mentorer

Årskurs 2 070- 645 14 60
Cornelia Berzelius, mentor

Årskurs 3 076-695 99 44
Susanne Klemming, mentor

Åk 4 - Åk 6

Årskurs 4 072-084 20 45
Lina Grundström och Alexandra Pettersson, mentorer

Årskurs 5 072- 084 08 52
Birgitta Gårdman, mentor

Årskurs 6 072- 244 76 46
Amanda Olsson, mentor

Övriga lärare

Slöjd/Musiklärare 072-085 08 22
Johannes Berqvist och Alexandra Pettersson.

Idrottslärare 070-232 07 99
Lina Grundström

Fritidshem

Avdelning åk F-1 når man på 070-841 50 75

Avdelning åk 2-6 når man på 070-294 89 94

Fitidshemmet är öppet kl. 6-18.

Mer information

Kontakt

Hällestad skola
Expedition

0122-856 11
hallestad.skola@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad

Kristian Strimark
Rektor
Grytgöls skola och Hällestad skola

0122-859 62
kristian.strimark@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad