Språk/Language

Inackordering för gymnasieelever

Inackorderingstillägg är ett bidrag som gymnasieelever kan söka om avståndet mellan hemorten och den valda skolan är långt och eleven behöver bo inackorderad på annan ort.

Inackorderingstillägg går inte att söka från hemkommunen om du studerar vid en fristående skola, folkhögskola, riksinternatskola eller vid utlandsstudier. Om du studerar på en fristående gymnasieskola kan du söka inackorderingstillägg från CSN.

Kontakt

Åsa Aktner
Handläggare
Sektor utbildning

073-064 72 83
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång