Språk/Language

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som känner att du inte mår bra finns det olika verksamheter och organisationer som du kan vända dig till för att få hjälp.

Här har vi samlat både organisationer och verksamheter som finns i Finspång och riks­täckande.

Beroende och missbruk

Socialtjänsten i Finspångs kommun ansvarar tillsammans med Region Östergötland för behandling av missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Här finner du mer information om hur Finspångs kommun kan ge dig med beroende problem eller dig som anhörig stöd och hjälp .

BRIS - Barnens rätt i samhället

Till BRIS kan alla under 18 år ringa eller mejla för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också chatta i BRIS-chatten.

En Brismottagning finns i Linköping där barn och deras familjer kan få individuellt stöd i form av stödjande samtal, lotsning och familjesamtal och gruppstöd.

BRIS - För vuxna om barn

Som vuxen kan du vända dig till BRIS för att få stöd och information kring frågor som rör barn. Du kan ringa till BRIS om du behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn.

En Brismottagning finns i Linköping där barn och deras familjer kan få individuellt stöd i form av stödjande samtal, lotsning och familjesamtal och gruppstöd.

Barn och ungdomspsykatri BUP

BUP, barn och ungdomspsykatri, tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Drogförebyggande verksamhet för ungdomar

Exitus är en mottagning för ungdomar upp till 26 år, deras kompisar eller föräldrar som har frågor eller bekymmer som rör alkohol eller andra droger.

Elevhälsa

Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsan omfattar skolhälsovården, psykolog, kuratorer och specialpedagoger. Rektorerna har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp vid samlevnadsproblem med fokus på par och individers nära relationer och livssituation.

Familjeteamet

Familjeteamet erbjuder stöd och behandling till barn och familjer och jobbar med barn 0-19 år.

Föräldramottagningen

Till föräldramottagningen kan du som är förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll eller i din livssituation.

Jourhavande kompis - Röda korset, Ungdomsförbundet

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Livlinan - stöd till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa

Livlinan ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På webbplatsen kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.

Ätstörningsenhet länsteam

Ätstörningsenheten är en specialistvårdsresurs som arbetar med behandling i grupp i form av dagvård samt multifamiljeterapi.

Sjukvårdsrådgivningen - 1177 Vårdguiden

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen 1177 för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Ungdomshälsan i Finspång

Du som är mellan 12-26 år är välkommen att kontakta Ungdomshälan om du behöver prata med någon om hur du mår eller behöver träffa en barnmorska.

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

Via UMO, Ungdomsmottagningen på nätet, kan du få hjälp och stöd i frågor som berör mycket kring ungdommars liv. UMO riktar sig till alla som är mellan 13 och 26 år.

Vårdcentralen i Finspång

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan vända dig till vårdcentralen för att få hjälp och stöd.

Ätstörning.se

På sidan ätstörning kan du läsa mer om ätstörningar, få råd om du lever med någon som har ätstörninga eller om du själv har ätstörningar.

Tipsa en kompis om den här sidan

Vänligen verifiera att du inte är en robot