Språk/Language

Högalidsskolan

Högalidsskolan är en kommunal grundskola i Finspångs centralort och har elever från förskole­klass till årskurs sex. På skolan går i dag cirka 170 elever fördelade på sju klasser.

Vinter vid Högalidsskolan

På skolan har vi ett nära samarbete mellan fritidshem och skola och vi arbetar gemensamt med olika temaarbeten under skolåret. Högalidsskolan erbjuder skolbarn­­omsorg för samtliga elever. Personalen samverkar i klasserna och verksamheten är helt lokal­integrerad i skolan.

Skolan ligger i centrala Finspång med gångavstånd till bland annat bibliotek, Grosvads idrotts­plats, badhus och flera grönområden.

Trygghet och trivsel är viktiga områden som vi bygger kunskaps­­utvecklingen på.

Verksamhet

Högalidsskolan är en skola där kunskap och lärande sätts i centrum och där eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Eleverna ska i efterhand minnas sin skolgång med glädje.

All personal på skolan arbetar för att eleverna ska trivas och vara trygga i skolan och på fritidshemmet. Personal och skolledning arbetar också för att eleverna ska ha inflytande över sin egen skolsituation i den meningen att man som elev är delaktig i lärprocesserna och tar ett personligt ansvar för sitt eget lärande.

Fritidshem

Högalids fritidshem samverkar med skola- och förskoleklass och är inrymt i samma lokaler.

Kärnan i fritidshemmets verksamhet är grupporienterat arbete. Vi använder, både den fria och styrda leken, rörelse och skapande verksamhet för att utveckla individen och dess sociala kompetens. Ledordet är TILLSAMMANS. Varje elev är en viktig del av en stor helhet.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Fritidshemmets öppettider är kl. 6-18.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns under rubriken Fritidshem.

Förskoleklass

Här möter förskolepedagogiken skolan och fritidshemmet med ett varierande förhållningssätt vad gäller upplägg för elevarbete, uttrycksformer och lärmiljöer. Behörig lärare och förskoleklasspedagog har ansvaret för elevgruppen under två år vilket möjliggör ett mer effektivt och kontinuerligt lärande där två olika pedagogiska inriktningar och kompetenser samarbetar för att bäst möta elevernas behov. I årskurs två fortsätter läraren med klassen till och med årskurs tre medan förskoleklasspedagogen får ett nytt uppdrag med en ny förskoleklass.

Kontakt

Högalidsskolan
Expedition

0122-857 50
hogalidsskolan@finspang.se

Mertens väg 5, 612 40 Finspång

Sofia Jardviken
Rektor
Sektor utbildning

0122-858 20
sofia.jardviken@finspang.se

Mertens väg 5, 612 40 Finspång

Jessica Anttila
Biträdande Rektor
Ansvar för förskoleklass till åk 2

072-21 76 622
jessica.anttila@finspang.se

Högalidsskolans fritidshem

0706-18 56 35