Språk/Language

Behandlingsteamet

Behandlingsteamet samarbetar med Region Östergötland.

Behandlingsteamet erbjuder öppenvårdsbehandling vid problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar. Behandlingen innefattar samtal enskilt eller i grupp. Vi har ett samarbete med närsjukvården i Finspång, där du kan få hjälp med medicinsk bedömning och behandling. Om du är anhörig till någon som är beroende, så kan du få enskilt samtal eller gå i grupp hos oss. Behandlingsteamet erbjuder även stödsamtal vid psykisk ohälsa. Alla kontakter är frivilliga och kostnadsfria. Du som väljer att tacka ja till erbjuden samtalshjälp hos oss beviljas detta som ett bistånd. Vårt arbete sker under skretess.

Behandlingsmetod

 • CRA Community Reinforcement Approach
  CRA är ett psykosocialt behandlingsprogram som främst utvecklats för personer med beroendetillstånd, behandlingen sker enskilt eller i grupp.
 • ASI Addiction Severity Index
  Är strukturerad intervju, kartläggning och uppföljning
 • MI, motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • MET, Motivational Enhancement Therapy, är motivationshöjande behandling
 • CRAFT Community Reinforcement Approach And Family Training, är ett program för att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruk och beroende problematik.
 • Spelfrihet, manualbaserat arbete vid spelproblem.

Drogförebyggande arbetet mot ungdomar

Exitus är en mottagning för ungdomar upp till 26 år, deras kompisar eller föräldrar som har frågor eller bekymmer som rör alkohol eller andra droger.

Sekretess

Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess. Detta innebär att endast personalen på socialtjänsten och du själv har rätt att se uppgifterna, och att de inte får lämnas ut utan ditt tillstånd.

Kontakt

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO
Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Personal regionen

072-214 65 80

Tidsbeställda besök efter överenskommelse.

Vårdcentralen Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Vuxenenheten IFO

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång