Språk/Language

Behandlingsteamet

Behandlingsteamet är ett samarbete mellan Finspångs kommun och Region Östergötland. Teamet består av socialsekreterare, behandingsassistent samt sjuksköterska.

Behandlingsteamet erbjuder öppenvårdsbehandling vid missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller tabletter. Behandlingen kan innefatta samtal enskilt eller i grupp, poliklinisk avgiftning, samt medicinsk rådgivning och behandling.
När det gäller psykisk ohälsa erbjuder Behandlingsteamet stödsamtal. Det kan gälla dig som är anhörig till någon som är beroende.

Vi vänder oss också till dig som varit utsatt för våld i nära relation.

Behandlingsmetod

  • CRA Community Reinforcement Approach
  • CRA är ett psykosocialt behandlingsprogram som främst utvecklats för personer med beroendetillstånd
  • Behandlingen sker enskilt eller i grupp
  • ASI Addiction Severity Index
  • Strukturerad intervju, kartläggning och uppföljning
  • MI Motiverande samtal
  • Återfallsprevention
  • MET Motivational Enhancement Therapy
  • Motivationshöjande behandling

Alla kontakter är frivilliga och insatserna kostnadsfria, förutom körkortsintyg. Vårt arbete sker under sekretess.

Drogförebyggande arbetet mot ungdomar

Exitus är en mottagning för ungdomar upp till 26 år, deras kompisar eller föräldrar som har frågor eller bekymmer som rör alkohol eller andra droger.

Sekretess

Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess. Detta innebär att endast personalen på socialtjänsten och du själv har rätt att se uppgifterna, och att de inte får lämnas ut utan ditt tillstånd.

Kontakt

Behandlingsteamet
Finspångs kommun

0122 - 853 50
kommun@finspang.se

Telefontid mån-fre 08.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Personal regionen
Behandlingsteamet, Finspångs kommun

0122-853 47
kommun@finspang.se

Öppen mottagningstid: måndag, onsdag och fredag kl. 08.30–10.30. Tidsbeställda besök efter överenskommelse.

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Behandlingsteamet

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång