Språk/Language

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med dessa samtal är att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning, men också att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet/en. Barnets bästa ska alltid stå i centrum och vara avgörande. Utgångspunkten är att båda föräldrarna deltar i samtalet. Om det finns särskilda skäl kan enskilda tider erbjudas.

Efter samtalet får föräldrarna ett intyg som bekräftar deltagandet. Intyget ska bifogas en ansökan om stämning i domstol rörande vårdnad, boende och umgänge.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen. Efter genomfört informationssamtal får man ett intyg att visa upp för Tingsrätten.

För att boka ett informationssamtal kontakta Familjerätten.

Läs gärna också mer information om vad som gäller vid en separation

Kontakt

Familjerättsgruppen

0122-850 00
familjeratt@finspang.se

Mejla din fråga till familjerätten. Vi besvarar din fråga inom 24 timmar.

Vid samtal, be att få bli kopplad till familjerätten