Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommun­fullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges kommande sammanträde

 

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2023-03-29

Anslaget: 2023-03-20

Mötet kommer att hållas i Sessionssalen, kommunhuset

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2023-03-28

Anslaget: 2023-03-29

Tas ner: 2023-04-20

Datum för sammanträde: 2023-03-28

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 63 - 72

Protokoll Kommunstyrelsen 2023-03-22

Anslaget: 2023-03-28

Tas ner: 2023-04-19

Datum för sammanträde: 2023-03-22

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragrafer: § 105 - 126

Sociala myndighetsnämnden 2023-03-28

Anslaget: 2023-03-28

Tas ner: 2023-04-19

Datum för sammanträde: 2023-03-28

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 62

Arbetsgivardelegationen 2023-03-14

Anslaget: 2023-03-23

Tas ner: 2023-04-13

Datum för sammanträde: 2023-03-14

Organ/nämnd: Finspångs kommun, Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, ledningsstaben

Paragrafer: § 15 - 24

Bygg- och miljönämnden 2023-03-15

Anslaget: 2023-03-15

Tas ner: 2023-04-06

Datum för sammanträde: 2023-03-07

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 8-17

Sociala myndighetsnämnden 2023-03-14

Anslaget: 2023-03-14

Tas ner: 2023-04-05

Datum för sammanträde: 2023-03-14

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 55 - 61

Protokoll Kommunstyrelsen 2023-03-01

Anslaget: 2023-03-08

Tas ner: 2023-03-30

Datum för sammanträde: 2023-03-01

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragrafer: § 71 - 104

Andra anslag och kungörelser

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång