Språk/Language

Rehabilitering

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Finspångs kommun har ansvar för rehabiliterande/habiliterande insatser för den som som bor inom kommunens särskilda boende former, och i ordinärt boende för de som inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning.

Efter sjukdom eller skada kan du ha behov av att arbetsterapeut och/eller fysioterapeut kommer hem till dig under en kortare eller längre period.

Insatserna kan bestå av exempelvis bedömning av fysiska- och kognitiva funktioner, behandling, träning samt förskrvining av hjälpmedel och intyg till bostadsanpassning.

Kontakt

Kommunrehab
Legitimerad arbetsterapeut / fysioterapeut
Telefontid vardagar 08.00- 08.30

0122-850 38
kommunrehab@finspang.se