Språk/Language

Medley

Verksamheten riktar sig till personer med beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Handledaren är teckenspråkskunnig.

Den dagliga verksamheten är förlagd till Medley Arena Grosvad.

Vi utför olika arbetsuppgifter som exempelvis:

  • Gräsklippning
  • Städning av lokaler
  • Renhållning runt badhusområdet
  • Målningsarbete
  • Enklare snickeriarbeten

Kontakt med handledare i daglig verksamhet

Besöksadress:
Grosvadsvägen 3
612 41 Finspång

Telefon 0122-859 89

Kontakt

Karin Sjöberg
Enhetschef
Sektor social omsorg

0122-858 79
karin.sjoberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång