Språk/Language

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför behöver vi ta reda på vilka föräldrarna är till alla barn som föds i kommunen. Det handlar bland annat om barnets rätt att få veta sitt eget ursprung och om rätt till försörjning och arv.

Den 1 januari 2022 införs nya regler för bekräftelse av fader och föräldraskap.
Du kan redan nu läsa mer information via länk till Mfof.


Vi på familjerätten i Finspångs kommun får uppgifter från skatteverket när du som ogift kvinna får barn. Därefter får du ett brev hem med en bokad tid här på familjerätten. Vid besöket får den andre föräldern skriva under handlingar för att därmed bekräfta faderskapet och föräldraskapet.

Bekräftelsen är kopplad till försäkringskassans föräldrapenning och underhållstöd samt om man ansöker och vill att barnet ska få den andra partners efternamn.

I vissa fall kan det vara oklart vem som är pappa till barnet. Då görs en utredning vid familjerätten som syftar till att klargöra faderskapet. Detta kan göras via DNA-test.

Ni som föräldrar har möjlighet att skriva under handlingarna innan ert barn är fött. Kontakta i så fall familjerätten för bokning av tid senast en månad innan beräknad förlossning.

Är ni som föräldrar överens om att ha gemensam vårdnad för ert barn så kan ni anmäla detta i samband med besöket vid familjerätten.

Kontakt

Sandra Kattilakoski
Utredningssekreterare
Familjerätten

0122-854 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång