Språk/Language

Grytgöls skola

Grytgöls skola vänder sig till elever i förskoleklass till årskurs sex. På skolan går cirka 60 elever.
Skolans verksamhet bygger på att ge trygget, glädje och kunskap.

Grytgöls skola.

Skolan är en genuin landsbygdsskola med en stark central ställning i byn. Hela bygden engagerar sig i skolans verksamhet. Skolan arbetar nära näringslivet i bygden.

Kontakt

Grytgöls skola
Expedition

0122-856 11
grytgol.skola@finspang.se

Rommetorpsvägen , 612 74 Grytgöl

Kristian Strimark
Rektor
Grytgöls skola och Hällestad skola

0122-859 62
kristian.strimark@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad