Språk/Language

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att ta fram vad som ska göras för att uppnå de mål, uppdrag etcetera som kommunfullmäktige har tagit beslut om.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för all verksamhet i kommunen. Det innebär alla de tjänster som vänder sig till medborgarna samt funktioner som ekonomi, kansli, kommunikation och personal.

Ansvar:

 • arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder.
 • beroende och missbruk.
 • brottsförebyggande arbete.
 • detaljplaner, mark- och exploatering.
 • energirådgivning.
 • IT.
 • kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.
 • kommunikation och marknadsföring.
 • konsument-, budget och skuldrådgivning.
 • kostproduktion.
 • kultur och fritid.
 • landsbygdsutveckling.
 • miljö.
 • räddningstjänst.
 • skola och barnomsorg.
 • stöd och service till funktionshindrade.
 • turism.
 • upphandling.
 • äldreomsorg.

Kommunstyrelsens ledamöter och kommande möten

Kommunstyrelsen har elva ordinarie ledamöter, elva ersättare och en insynsplats.
De är valda av kommunfullmäktige.

Protokoll och kallelser med handlingar

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång