Språk/Language

Skate- och kickbikepark

Finspångs Skate- och kickbikepark ligger nedan för Arena Grosvad och välkomnar åkare i alla åldrar. Parken är uppdelad i två olika ytor, en för skateboardåkning och en för kickbikes.

Finspångs skatepark vid Arena Grosvad.

Finspångs skate- och kickbikepark ligger i grönområdet nedanför mulitisportanläggningen Arena Grosvad. Parken färdigställdes 2020 och är resultatet av ett medborgarförslag som skickats in till Finspångs kommun.

Parken är stor med väldisponerade ytor som gör att många kan vara här och åka samtidigt. För att minska skaderisk och krock mellan yngre och äldre åkare är parken uppdelad i två ytor, en för skateboardåkning och en för kickbikes. I parken är det tillåtet att åka; skateboard, kickbikes, inlines och BMX.

Åkare i alla åldrar är välkomna att nyttja parken kostandsfritt. För allas säkerhetsskull ska ordningsreglerna följas.

Ordningsregler

  • Parken är en aktivitetsarena där du vistas på egen risk.
  • Använd hjälm och skyddsutrustning.
  • Små barn besöker parken i målsmans sällskap.
  • Endast åkare får uppehålla sig på åkytan.
  • Kickbikes och BMX ska ha pegs och bar ends i plast.
  • Skate- och kickbikeparken är ett alkoholfritt område.
  • Tänk på att regn ökar risken för olyckor.
  • Toalett finns på Arena Grosvad.
  • Parken är stängd kl. 22.00-08.00.
  • Om olyckan är framme: Hjälp den som är skadad. Vid allvarlig olycka ring 112.

Relaterad information

Kontakt

Fredrik Franzén
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång