Språk/Language

Anhörigstöd beroendeproblem 

Du som är anhörig till någon med beroendeproblem kan ta kontakt med socialkontoret för ett informationssamtal.

Vi erbjuder stöd enskilt eller i grupp enligt CRAFTprogrammet. Du som är anhörig till någon med beroendeproblem befinner dig ofta i en svår situation. Som anhörig kan du alltid göra något åt din egen situation, men du behöver ofta hjälp med det.

Tillsammans är vår målsättning att förändra din livssitutation genom att öka din kunskap om hur beroende påverkar familjen och andra närstående.

CRAFT´s huvudmål:

  • Förbättra den anhöriges välmående
  • Förbättra relationerna mellan familjemedlemmar
  • Minska den närståendes beroende
  • Engagera den närstående att påbörja behandling

För att ta del av insatsen vänder du dig till socialkontorets mottagning eller direkt till ansvariga för CRAFTprogrammet.

"Detta har förändrat mitt liv och synsätt på psykisk ohälsa och beroendesjukdom.
Tack för allt stöd, goda råd och möjlighet att förändra mitt tankesätt."

Citat från anhörig som deltagit i CRAFTprogrammet

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8–16:30, fredag kl. 8–16. Lunchstängt 12-13. Om du ringer under kontorstid så fråga efter mottagningen. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 .

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rågher Godin
Behandlingassistent och ansvarig för CRAFTprogrammet
Socialkontoret, vuxenenheten IFO

0122-859 87

Kerstin Lachan
Behandlingsassistent och ansvarig för CRAFTprogrammet
Socialkontoret, vuxenenheten IFO

0122-851 68

Kristina Muda
Gruppchef
Vuxenenheten IFO

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång