Språk/Language

Projekt för gator och trafik

Vägarbete.

Pågående och kommande projekt för gatu- och trafikåtgärder.

Ny parkeringsplats

Anläggning av en asfalterad parkeringsyta med cirka 200 platser, belysning och laddstolpar på den befintliga grusparkeringen nedanför De Wijks väg. Beräknas klart hösten 2020.

Pendlarparkering

Underlag håller på att tas fram för att anlägga en pendlarparkering på Mellangrind för att gynna det hållbara resandet.

Tillgänglighetsanpassning av hållplatsläge på Gronvägen

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa hållplatsläget pågår. På platsen kommer även ett cykelställ att placeras tillsammans med en cykelpump.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång