Finspångs kommun

Språk/Language

Projekt för gator och trafik

Pågående och kommande projekt för gatu- och trafikåtgärder.

Vägarbete.

Beskrivning av projektet

Under hösten 2023 planeras det för en sammanslagning av hållplatsläge laduvägen och djupdalsvägen. Åtgärden är ett led i att skapa en lugnare, mer trafiksäker miljö i området. Det nya hållplatsläget, norra storängsvägen ska tillgänglighetsanpassas och förses med väderskydd i ena färdriktningen.

Nuvarande hållplatsläge laduvägen och djupdalsvägen uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och trafiksäkerhet för kollektivtrafik. Hållplatslägena tas därför bort. En passage över norra storängsvägen mot Östermalmshallen kommer att anläggas i höjd med laduvägen.

Finspångs kommun sökt och beviljats statlig medfinansiering för kollektivtrafik- och trafiksäkerhetsåtgärder.

Vad kommer att göras?

Arbetet kommer påbörjas under vecka 38. För att området inte ska tappa kollektivtrafiken under byggtiden kommer arbetet börja med att få det nya hållplatsläget på plats. När den nya hållplatsen är klar kommer arbetet med att riva det gamla läget att påbörjas samtidigt som passagen anläggs.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång