Språk/Language

Konst

Kulturhuset Finspång har i uppdrag att arbeta med kommunens konstsamling, offentliga gestaltningsuppdrag samt producera utställningar.

Finspångs kommuns konstsamling

Finspångs kommun äger och förvaltar konstverk både inomhus och utomhus i offentliga miljöer. Samlingen uppgår till cirka 1000 verk och består av både platsspecifik konst som finns på bland annat på torg och i parker samt inköpt konst som hänger i lokaler där kommunen bedriver verksamhet såsom äldreboenden, skolor och på kontor.

Konstverk av Albin Amelin

© Albin Amelin/Bildupphovsrätt 2019

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln innebär att kommunen ska avsätta en procent av kostnaden för byggprojekt till konstnärlig gestaltning. Det senaste projektet genomfördes av konstnären Jonathan Josefsson som kallar sig Ollio och gjordes på Bergska skolan. Det invigdes i september 2020. Under 2021 kommer arbetet att fortsätta på två förskolor.

Offentliga konstverk

Finspångs kommun äger ett antal verk som är placerade i offentlig miljö. Verken som presenteras nedan är de som ägs av Finspångs kommun. Förutom dessa finns ett antal verk placerade runt om i Finspång som ägs av exempelvis företag och privata bostadsbolag.

Utställningar

Kulturhuset hyr in och producerar egna utställningar. Under sommarmånaderna visas utställningar i Engelska magasinet i Rejmyre. 2018 fanns det möjlighet att se glimtar från Finspångs kommuns konstsamling och 2019 visades Minnestrådar som ett samarbete med Östergötlands museum. Sommaren 2020 tog Rejmyre Art LAB hand om utställningsverksamheten.

På Kulturhuset finns ett galleri och under 2019 återupptogs utställningsverksamheten. Under våren 2020 visades en utställning med Jonathan Josefsson och Olav Lunde. Under 2021 kommer fler utställningar att visas.

Kontakt

Karolina Bransell
Kulturutvecklare
Kulturhuset

0122 - 850 58
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång