Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunala fastigheter

Finspångs kommun äger och ansvarar för flera fastigheter. Här kan du läsa mera om hur förvaltningen av fastigheterna fungerar och även anmäla fel och brister i och på byggnaderna.

Finspångs kommuns fastighetsavdelning har hand om fastighetsförvaltningen av kommunens fastigheter. Fastighetsavdelningen består av medarbetare med lång erfarenhet som hjälper dig med frågor som rör fastighetsförvaltning. Varje fastighetsområde har en ansvarig kontaktperson som ger stöd i dagliga frågor.

Om du önskar att göra en anmälan om fel och brister i och på kommunens fastigheter ska du använda vårt formulär för felanmälan.

Kontaktpersoner för respektive fastighetsområde

Idrottsanläggningar och övriga fastigheter

Inom det här fastighetsområdet är Ari Koivunen din förvaltare och kontaktperson.

Berörda fastigheter inom området

 • 0370 Lusthuset
 • 0380 Lugnet
 • 0770 Rommetorpsv 22
 • 1220 Emmetorp 4:2
 • 1690 Tegelbruksvägen 6
 • 1694 Tegelbruksvägen 1
 • 0480 Korpgården
 • 2230 Grosvads IP
 • 2231 Aluceum idrottshall
 • 2240 Grosvads Ishall
 • 2250 Arena Grosvad
 • 2252 Konstgräsplan
 • 0770 Rommetorpsv 22 Bostad
 • 2150 Stationshuset
 • 0400 Gylltorp 1:15
 • 0410 Ekenberg
 • 0500 Loge i Lotorp
 • 1150 Ekenlugn
 • 1170 Ridhuset
 • 1200 F d pumpstation Ljusfall
 • 1210 Viberga loge
 • 1230 Trumslagartorpet
 • 1260 Västerby 2:8
 • 1331 Parkeringshus, Hotellet 6
 • 1610 Offentlig toa, centrum
 • 1630 Affärshuset Igelfors
 • 2030 Ekkällan
 • 2253 Grosvad kylcentral
 • 2254 Pumpstation Gron
 • 2255 Grosvad läktarbyggnad
 • 2402 Rejmyre glasbruk
 • 2481 Montören 1, Kulturhuset
 • 2510 Solrosen, Viljan
 • 2610 Hällestads brandstation
 • 2660 Transportenheten Hårstorp 3:316
 • 2661 Transportenheten Hårstorp 3:363
 • 2670 Gamla lasarettet
 • 2680 AME
 • 2690 Högalidshallen
 • 1400 WC Vibjörnsparken
 • 1570 KL toalett Rastplats riksväg 51
 • 0505 Igelforsv. Stugbyn Lotorp 3:26
 • 0545 Sjömansängstorpet
 • 2110 Förvaltningshuset, inkl. garage
 • 2605 Ledningscentralen
 • FFIA fastigheter
 • 7511 Grosvad Camping
 • 7514 Elljusspår Viggestorp Lunddalen

Ari Koivunen
Enhetschef Teknisk drift
Fastighetsavdelningen

0122-854 48
ari.koivunen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Förskolor och externt inhyrda fastigheter

Inom det här fastighetsområdet är Lisa Karlsson din förvaltare och kontaktperson.

Berörda fastigheter inom området

 • 2050 Metallen, inkl. garage
 • 2100 Lillängens förskola
 • 2115 Högklint HVB-Hem
 • 2140 Ängslyckans förskola
 • 2160 Finbo förskola
 • 2170 Solgläntans/Fröhusets förskola
 • 2180 Rödklinten
 • 2223 Dalens förskola
 • 2260 Basvägen förskola
 • 2270 Mårdvägens dagverksamhet
 • 2280 Lekeberga förskola
 • 2301 Hårstorpsskolan
 • 2310 Dunderbackens skola
 • 2331 Blåklintens förskola
 • 2340 Brenäs förskola
 • 2351 Ekesjö förskola
 • 2395 Hällestad posthus
 • 2401 Stackens/Guldbaggens förskola Rejmyre
 • 2420 Högby gruppboende
 • 2452 Ljusfalls förskola
 • 2460 Gullvivans förskola
 • 2520 Viggestorps förskola
 • 2390 Hällestadgården
 • 2410 Berggården
 • Externt inhyrda fastigheter

Lisa Karlsson
Fastighetsförvaltare
Fastighetsavdelning

0122-858 10
lisa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Grund- och gymnasieskolor

Inom det här fastighetsområdet är Jesper Forsberg din förvaltare och kontaktperson.

Berörda fastigheter inom området

 • 2070 Storängsskolan
 • 2080 Viggestorpsskolan
 • 2090 Bergska skolan
 • 2092 Bildningen
 • 2120 Svälthagsskolan o förskola
 • 2210 Högalidskolan
 • 2220 Grosvadskolan
 • 2290 Nyhemsskolan
 • 2331 Björke skola
 • 2340 Brenäs skola
 • 2380 Hällestad skola
 • 2400 Rejmyre skola
 • 2430 Lotorps skola
 • 2440 Grytgöl skola
 • 2450 Ljusfalls skola

Jesper Forsberg
Fastighetsförvaltare, med fokus på grund- och gymnasieskolor
Fastighetsavdelning

0122-859 58
jesper.forsberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Projekt och energi

Inom det här fastighetsområdet är Antti Jonsson din kontaktperson.

Antti Jonsson
Projekt och energi
Fastighetsavdelning

0122-859 66
antti.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Har du frågor som rör Finspångs kommuns fastigheter är du alltid välkommen att kontakta vår administration.

Ida Fransson
Administratör, ekonomi
Fastighetsavdelning

0122-857 40
ida.fransson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Relaterad information

Kontakt

Fastighetsavdelningen

0122-851 11
fastighetsavdelningen.distributionsgrupp@finspang.se

Telefontid kl. 7–9. Övrig tid hänvisar vi till felanmälningsformuläret. Samtal kopplas automatiskt till Securitas mellan kl. 16–7.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Fastighetsjour

Vid akuta händelser som kan medföra skador på en person, fastighet eller byggnad ska du ringa till fastighetsavdelningens felanmälan. Exempel på akuta händelser kan vara längre strömavbrott, större vattenläcka, stamstopp i avlopp eller istappar.

Du kopplas automatiskt till Securitas om du ringer utanför ordinarie telefontid. Använd i första hand formuläret nedan vid felanmälan.