Finspångs kommun

Språk/Language

Läsårstider

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt när det är lov och studiedagar för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Finspångs kommun.

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolerektor på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2023/2024:

  • 14 augusti 2023
  • 20 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 10 juni 2024

Höstterminen 2023

Höstterminen startar onsdag 16 augusti.
Höstterminen slutar tisdagen 19 december.
Planeringsdagar för fritidshem 14 augusti och 20 november (fritidshemmen är stängda)

Lovdagar i grundskolan höstterminen 2023
Torsdag 5 oktober (studiedag)
Måndag 30 oktober - fredag 3 november (höstlov)
Måndag 20 november (studiedag)

Vårterminen 2024

Vårterminen startar måndag 8 januari.
Vårterminen slutar torsdagen 13 juni.
Planeringsdagar fritidshem måndag 8 januari och måndag 17 juni (fritidshemmen är stängda)

Lovdagar i grundskola vårterminen 2024
Måndag 8 januari (studiedag)
Måndag 19 februari - fredag 23 februari (sportlov)
Onsdag 6 mars ( studiedag)
Fredag 29 mars (helgdag)
Måndag 1 april - fredag 5 april (påsklov)
Onsdag 1 maj (helgdag)
Torsdag 9 maj (helgdag)
Fredag 10 maj (klämdag)
Tisdag 21 maj (studiedag)
Torsdag 6 juni (helgdag)
Fredag 7 juni (klämdag)

Höstterminen 2023

Höstterminen startar onsdag 16 augusti.
Höstterminen slutar tisdagen 19 december.

Lovdagar i gymnasiet höstterminen 2023
Torsdag 5 oktober (studiedag)
Måndag 30 oktober - fredag 3 november (höstlov)
Måndag 20 november (studiedag)

Vårterminen 2024

Vårterminen startar måndag 8 januari.
Vårterminen slutar torsdagen 13 juni.

Lovdagar i gymnasiet vårterminen 2024Måndag 8 januari
Måndag 8 januari (studiedag)
Måndag 19 februari - fredag 23 februari (sportlov)
Torsdag 28 mars (studiedag)
Fredag 29 mars (helgdag)
Måndag 1 april - fredag 5 april (påsklov)
Tisdag 30 april (studiedag)
Onsdag 1 maj (helgdag)
Torsdag 9 maj (helgdag)
Fredag 10 maj (klämdag)
Torsdag 6 juni (helgdag)
Fredag 7 juni (klämdag)

Kontakt

Rita Jönsson
Tf. Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-850 43
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång