Språk/Language

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande kallas gemensamt för presidium. Tillsammans planerar presidiet för fullmäktiges sammanträden.

Ordföranden ansvarar för att leda fullmäktiges möten, med stöd av förste och andre vice ordförande. Om ordföranden inte kan delta vid ett sammanträde är det i stället i turordning förste eller andre vice ordförande som leder mötet.

Kontakt

Berit Martinsson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

070-675 48 01
berit.martinsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Thomas Larsson
Förste vice ordförande
Kommunfullmäktige

070-253 86 50
thomas.larsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jonas Andersson (M)
Andre vice ordförande
Kommunfullmäktige

070-926 65 62
jonas.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång