Språk/Language

Lekplatser

Barn behöver få möjlighet att leka, röra på sig och vistas utomhus. Därför är säkra och roliga lekplatser viktiga mötesplatser för lek och utevistelse. Här kan du läsa mer om Finspångs kommunala lekplatser och var de finns.

Flicka går på balansbana

Barn leker överallt och Finspångs kommun vill uppmuntra till lek och rörelse bland barn. Därför skapar vi tillgängliga, roliga och säkra lekplatser som ett komplement till uppväxtmiljön i övrigt. Vår förhoppning är att lekplatserna ska vara en samlingsplats dit barn och vuxna kommer för att ha roligt tillsammans.

De kommunala lekplatserna besiktigas varje år för att uppfylla de säkerhetskrav som finns. Läs mer om våra lekplatser nedan.

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång